Eren Enerji İş Güvenliği Etkinlikleri 2023

 In İş Güvenliği Etkinlikleri, Şirket Etkinlikleri

Eren Enerji’de İş Güvenliği etkinlikleri kapsamında;

➥ İSG Tiyatrosu
➥ İSG ve Çevre Temalı Quiz
➥ Uzuv Kaybı Empati Etkinliği
➥ Şiddetsiz İletişim Söyleşisi
➥ Aidiyet, Verimlilik ve Takım Çalışmaları gerçekleştirdik.

İSG Tiyatrosu, çalışanların dikkatini çeken ve bilinçlenmelerini sağlayan bir performans sergisi olarak öne çıkmaktadır. İş güvenliği konularının canlandırıldığı bu tiyatro gösterisi, gerçek olaylardan esinlenerek oluşturulmuştur. Çalışanların tiyatro yoluyla günlük işlerinde karşılaşabilecekleri riskleri ve bu risklerle nasıl başa çıkabileceklerini anlamalarını sağlamaktadır.

İSG ve Çevre Temalı Quiz, hem öğretici hem de eğlenceli bir etkinliktir. Çalışanların iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularındaki bilgilerini test etmelerine olanak sağlar. Quiz, çalışanlara interaktif bir şekilde bilgi verirken yarışma havasıyla motivasyonu artırmayı hedefler.

Uzuv Kaybı Empati Etkinliği, iş güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak için güçlü bir duygusal deneyim sunar. Çalışanlar, sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak bir uzuv kaybı durumunu deneyimleyerek yaşadıkları duyguları ve sonuçlarını daha iyi anlarlar. Bu etkinlik, işyerinde güvenli davranışların önemini vurgulamak ve riskli durumların sonuçlarını hissettirmek amacıyla düzenlenir.

Şiddetsiz İletişim Etkinliği, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve işyerindeki iletişim süreçlerini iyileştirmek için önemli bir platform sunar. Etkinlik kapsamında, çalışanlara etkili iletişim becerileri kazandırmak ve anlayışlı bir iletişim ortamı yaratmak için çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Böylece, olumsuzlukların ve çatışmaların önüne geçilirken, işbirliği ve takım ruhu artırılır.

Aidiyet, Verimlilik ve Takım Çalışmaları, çalışanların kurumsal kültüre aidiyet duygusunu geliştirmek ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu etkinlikte, takım çalışması becerileri, motivasyonun artırılması, işbirliği ve verimliliğin artırılması gibi konular ele alınır. Çalışanların kendi rollerini ve işbirliği içindeki önemini anlamaları için interaktif oyunlar ve atölye çalışmaları düzenlenir.

Eren Enerji İş Güvenliği Etkinlikleri

“İş Güvenliği İlkeleriyle Güçlü Gelecek İnşa Edelim!”

Eren Enerji İş Güvenliği Etkinlikleri

“Güvenlik Önceliğimizdir, Her Zaman ve Her Yerde!”

Eren Enerji İSG Etkinlikleri

İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
İş Güvenliği Etkinlikleri
İSGİş Güvenliği Etkinlikleri
Recommended Posts